среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie plot plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi przypadkami.

Stawianie balaski z plastyku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku przypadków.

Sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma sąsiednimi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balustrady plastykowe na ogrodzenie i furtę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji i planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy plot PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy projektowane ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy projektowane plot plastikowe na plot i furtę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий